Leerstijl vs Leerstrategie

Leerstijl of Leerstrategie

In onderwijsland wordt er nog vaak gewerkt op basis van leerstijlen.

Wat zijn leerstijlen eigenlijk? Een leerstijl is een manier van leren die voor een leerling de voorkeur heeft. Er zijn onnoemelijk veel theorieën in de wereld geroepen over dit fenomeen. Zo hebben we de theorieën van Kolb (doeners, denkers, beschouwers, beslissers) of Vermunt (betekenis-, toepassings-, reproductiegerichte en ongerichte leerstijl) en de gedachte dat leerlingen een voorkeur hebben voor visueel, verbaal of haptisch leren.

De theorieën die leerstijlen als basis hebben stellen dat leerlingen beter leren als het aanbieden van de lesstof aansluit bij hun persoonlijke leervoorkeur. Dit zou op lange termijn zorgen voor het beter verankeren van de lesstof.

Maar...

Even orde op zaken: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden waarmee de theorieën over leerstijlen worden ondersteund! Toch blijft het een 'hardnekkig' fenomeen binnen het onderwijs. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat differentiatie op basis van leervoorkeur goed aansluit bij wat leerlingen en hun ouders fijn vinden.

 

Wat werkt wel?


Tegenover leerstijlen staan de leerstrategieën.
Leerstrategieën zijn manieren van leren die voor iedereen werken, ongeacht de persoonlijke voorkeur. Deze strategieën zijn namelijk gebaseerd op de werking van het brein en het geheugen, wat voor iedereen hetzelfde werkt.

De 4 leerstrategieën die wij bij de Leerhalte steeds aanhalen en waar een lading aan onderzoek aan ten grondslag ligt:
- Spaced practice (gespreid leren)
- Interleaved practice (vlechten)
- Dual coding (woord & beeld)
- Retrieval practice (ophalen uit het geheugen)

Klik op de leerstrategieën om meer hier meer informatie over te vinden in eerdere blogs!

Laten we deze strategieën meer in het onderwijs implementeren en vooral alle leerlingen en onderwijsprofessionals kennis hiermee laten maken! Dit is ontzettend belangrijk om leerlingen écht te leren leren. Het principe van leerstijlen is achterhaald, dus laten we ons focussen op wat wél werkt: leerstrategieën!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.