Vergeetcurve

Vergeetcurve

3 x 30 minuten is meer dan 1 x 90 minuten. Je leest het goed!

Plan ik 3 studeersessies van elk 30 minuten, dan heb ik meer leerrendement dan wanneer ik 1 studeersessie plan van 90 minuten. De totale tijd is hetzelfde, maar door het spreiden van leermomenten in de tijd, zorg je voor betere verwerking, langer onthouden en makkelijker kunnen oproepen van de geleerde stof! 

 

Spaced Practice

Dit sluit naadloos aan bij de effectieve leerstrategie spaced practiceDe kracht van herhaling is al bekend sinds 1885! Een leerstrategie met een ongekende solide wetenschappelijke basis. Leren we gespreid in de tijd, dan blijft lesstof beter hangen in ons geheugen. Je zou dus kunnen zeggen dat 'vergeten' een belangrijk onderdeel is van het leerproces! Wil je spaced practice (of 'gespreid leren') nog eens opzoeken? Lees dan mijn vorige blog hier!

Hermann Ebbinghaus

Ebbinghaus was een Duitse psycholoog die in 1885 een onderzoek uitvoerde met maar 1 proefpersoon: Hermann zelf. Voor het onderzoek bedacht hij betekenisloze lettercombinaties (RCU, OFS, PGF etc.), welke hij vervolgens ging bestuderen. Hij wilde graag weten hoelang wij nieuwe dingen kunnen onthouden. Het resultaat bleek tegen te vallen. Mensen vergeten ontzettend snel op korte termijn; de vergeetcurve is heel steil (de zwarte lijn in de grafiek). 

Uiteraard vergeet je onder bepaalde omstandigheden sneller. Zo kun je moe zijn, stress ervaren of gewoonweg met moeilijke lesstof te maken hebben. Ook een gebrek aan plaatjes maakt dat we stof sneller vergeten.


Goed nieuws

Toch kwam Ebbinghaus ook met goed nieuws uit zijn onderzoek. Nadat hij de leerstof had herhaald (op dag 1, dag 2 en dag 3) onderbreek je het vergeetproces! Je zult uiteindelijk weer opnieuw vergeten, maar minder snel. De vergeetcurve vlakt dus af (de groene lijnen). Hier kunnen we dus ons voordeel mee doen in de les, maar ook voor planningsstrategieën van leerlingen kan dit een grote impact hebben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek: www.vernieuwenderwijs.nl

In de klas

Nu we weten wat de vergeetcurve is en waarom het werkt zoals de theorie beschrijft, kunnen we daar ons voordeel mee doen in de klas!

  • Bespreek de vergeetcurve:  als leerlingen kennis maken met de curve en de theorie erachter, wordt het ook duidelijker waarom gespreid leren zo belangrijk is. Laat ze vooral ook het plaatje zien, zodat ze er een beeld bij hebben (dual coding)! Bespreek hierbij ook vooral de leerstrategie spaced pratice. Juist omdat deze naadloos aansluit op de vergeetcurve, beklijft de waarde hiervan nog beter bij leerlingen. Leg uit waarom jij dit in jouw lessen toepast en leg leerlingen uit hoe ze dit ook in hun planning in hun voordeel kunnen gebruiken;
  • Pas gespreid leren toe in de les:  ga opzoek naar manier om jouw les zo in te delen dat gespreid leren een vast onderdeel wordt van jouw curriculum. Durf de lesmethode los te laten en te vertrouwen op je eigen instinct! Ik schreef eerder een blog over gespreid leren toepassen in de les. Klik hier om dit nog eens terug te lezen en inspiratie op te doen.


Hopelijk weet jij nu wie Hermann Ebbinghaus is en waarom hij zo belangrijk is geweest voor onderzoek naar de werking van het geheugen! Laat jouw leerlingen ook kennismaken met deze naam en vooral met zijn vergeetcurve!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.